كميته انضباطي با تشکیل اعضای به منظور برقراري نظم و انضباط در محيط دانشگاه مي باشند و در رابطه با مسائل ذيل موضوع در جلسه كميته انضباطي مطرح و تصميم لازم اتخاذ مي گردد.

1- رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان شامل تهديد ،تطميع ،توهين ،ضرب و جرح ،سرقت ، جعل و غيره2-رسيدگي به تخلفات آموزشي از جمله تقلب در امتحان ، برهم زدن نظم دانشگاه ،عدم رعايت مقررات دانشگاه ، عدم رعايت مقررات خوابگاه ، ايجاد خسارت به اموال دانشگاه ، ايراد خسارت به اموال شخصي ، كتمان حقيقت.
3-رسيدگي به تخلفات سياسي از جمله عضويت در گروهك هاي منافق ، فعاليت يا تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي، توهين به شعائر اسلامي يا ملي ، ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي مانند فحاشي ،شعار نويسي ،پخش اطلاعيه و غيره . ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.
4- رسيدگي به تخلفات اخلاقي شامل استعمال مواد مخدر ،شرب خمر ،نگهداري يا خريد و فروش مواد مخدر ،تشكيل جلسه جهت استفاده از مشروبات الكلي ، استفاده از ابزار قمار ، استفاده از نوارهاي صوتي و ويدئوي مستهجن ،عدم رعايت پوشش اسلامي ، استفاده از آرايش مبتذل، استفاده يا توزيع يا تكثير کتب و مجلات ، عکس هاي مستهجن ، عدم رعايت شئون دانشجو ، عدم رعايت موازين قطعي شرعي در ارتباط با نامحرم ، ايجاد مزاحمت ، داشتن رابطه نامشروع ، اعمال عمل منافي

5- عدم پوشش اسلامی واستفاده ازپوشش غیرمنطبق باشئون دانشگاه یاآرایش مبتذل
ضمناً معاونت دانشجويي و فرهنگي اختلافات پيش آمده بين دانشجويان را در صورت مراجعه حل و فصل نموده و رسيدگي لازم بعمل مي آيد.

 

اسامی اعضای کمیته انضباطی دانشگاه رسام :

 1. سرکار خانم دکتر ریما امیراقدم
 2. سرکار خانم الهه عظیمی
 3. آقای سید محسن حشمتی
 4. سرکار خانم محبوبه دهقانکار
 5. سرکار خانم نسیم جهاندار
 6. سرکار خانم مهسا نوحی
 7. سرکار خانم ندا شیرعلی زاده

 

جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار ، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و نظایر آن باشد.بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان روی کسی انداختن،هل دادن تحقیر‌آمیز یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصي محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است توهین کیفری محسوب می شود.

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین موضوع این ماده شده است. همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آور و سبک‌کننده باشد.

طبق ماده 608 که در قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 • اطلاعیه آموزش
 • اطلاعیه فناوری اطلاعات
 • اطلاعیه مالی
 • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
 • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید