مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه رسام

اهمیت مشاوره و راهنمایی در تمام دوران زندگی به ویژه در دورۀ نوجوانی و جوانی امري آشکار است. چه بسا یک راهنمایی جزئي ولی ارزنده مسیر زندگی یک انسان را مي تواند متحول نموده و سرنوشتش را به گونه ای دیگر رقم می زند. اينجاست كه مشخص مي شود توجه و دقت نظر به بهداشت رواني از اولويت هاي يك زندگي سالم است و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي اين امر با اهميت را چه در پيشگيري و چه در درمان عهده دار هستند.

 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه رسام نيز از مهرماه سال 1390 تاسیس و زير نظر معاون محترم دانشجويي و فرهنگي اين وظيفه خطير را به عهده گرفته است. اهمیت و ضرورت این مرکز با مراجعه مداوم دانشجويان و كاركرد مثبتي كه به همراه داشته است، بيش از پيش مشخص شده است. از اهداف اين مركز مي توان به مواردي همچون: ارائه خدمات، اطلاع رسانی و کمک به دانشجویان در زمینههای عاطفی، روانی، تحصیلی، ازدواج، شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی اشاره نمود.همچنین، اين مركز همواره در طول سال تحصيلي اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي مختلف در زمينه هاي مشاوره اي مي نمايد.

نظر به اینکه ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانشگاه با داشتن وقت قبلی میسر است، از تمامی دانشجویان گرامی درخواست می گردد جهت تعیین و تنظیم وقت مشاوره در ابتدا به واحد کتابخانه مراجعه نمایید.سرکار خانم دکتر احمدی :
روز شنبه 8 الی 16 

 

 

تعداد بازديد : 13046
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید