گروه معماری

گروه شهرسازی

 

جناب آقای دکتر احمد علی فرزین
دکتری معماری Beaux-Arts D.P.L.G Paris

aafarzin@rasam.ac.ir

سرکار خانم مهندس فرشته غلامی


کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

f.gholami@rasam.ac.ir

 

 

سرکار خانم دکتر الهام اسفندیاری

دکتری معماری
دانشگاه
سالفورد انگلستان

e.sfandyarifard@rasam.ac.ir

 

 

 

سرکار خانم مهندس نسیم جهاندار

کارشناسی ارشد معماری
دانشگاه هنرتهران

n.jahandar@rasam.ac.ir

   
سرکار خانم مهندس ندا خلیلی

کارشناسی ارشد معماری

n.khalili@rasam.ac.ir
     

گروه ارتباط تصویری

گروه هنرهای تجسمی

 

سرکار خانم دکتر هانیه شیخی نارانی

دکتری باستان شناسی ( دوران اسلامی )

h.sheikhi@rasam.ac.ir

سرکار خانم دکتر مژگان ضیایی
 
دکتری مهندسی نساجی
 
گرایش تکنولوژی نساجی

m.ziaei@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر هانیه دلاوریان

دکتری فلسفه هنر واحد علوم تحقيقات تهران

h.delavarian@rasam.ac.ir

   

 

 

 

 

 

 

گروه روانشناسی

گروه حسابداری و مدیریت

 

 

 

 

جناب آقای دکتر حمید حقیقت
دکتری حسابداری دانشگاه تهران

 

سرکار خانم دکتر سمیه احمدی

دكتري روان‌شناسي تربیتی دانشگاه شهيد بهشتي

S.Ahmadi@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر نسرین آذر
دکتری تخصصی(phd) حسابداری
دانشگاه يوام مالزی
n.azar@rasam.ac.ir
    جناب آقای دکتر علیرضا اسکندری
دکتری تخصصی (phd )حسابداری
دانشگاه تکنولژي مالزي UTM
a.eskandari@rasam.ac.ir

 

  

 

گروه حقوق

گروه تربیت بدنی

 

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدام

دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات

r.amiraghdam@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر اعظم رمضان خانی

دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

A.Ramezankhani@rasam.ac.ir

 

جناب آقای دکتر رضا نجف لو

ریاست محترم دانشگاه رسام

دکترای تخصصی (phd)
حقوق
وکیل پایه یک دادگستری
عضو فعال کانون وکلای دادگستری مرکز

R.Najafloo@rasam.ac.ir

 


 

  
     
گروه مدیریت  

جناب آقای دکتر سید علی علوی
دکتری تحصصی (phd)
مدیریت رفتار سازمانی
s.alavi@rasam.ac.ir

 
   

دکتر دریایی
دکتر محمدلو
دکتر چوبک
دکتر عبدالهی
تعداد بازديد : 8296