دسترسی سریع

سومین کتاب چاپ شده موسسه آموزش عالی رسام :

 

سومین کتاب گروه معماری به تالیف خانم مهندس فاطمه تفویضی زواره ، با عنوان راهنمای طراحی شهری ،مرکز تاریخی شهر ناتینگهام در موسسه آموزش عالی رسام به چاپ رسید.