سومین کتاب چاپ شده موسسه آموزش عالی رسام :

 

سومین کتاب گروه معماری به تالیف خانم مهندس فاطمه تفویضی زواره ، با عنوان راهنمای طراحی شهری ،مرکز تاریخی شهر ناتینگهام در موسسه آموزش عالی رسام به چاپ رسید.

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید