اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه رسام
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه رسام بار دیگر فصلی از راه رسید و صحیفه نورانی دانش با انگشت تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملائک بال خود را برای حضور آنان گسترانیده و توفیق خدمت را به تنی از بندگان خود عنایت فرموده ...
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید