گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/10/13 - 01:14
كد :61126

گزیده ای از آثار منتخب ژوژمان درس هندسه نقوش، استاد: محبوبه تاجیک، دانشجویان رشته طراحی پارچه

نام اثر:    نگاره ،بهرام گور و شاهزاده خانم هندی در کاخ تاریک .
هفت پیکر
دانشجو:  خانم، مریم وجدانی

 

نام اثر:    استفاده از نقش مایه های هندسه نقوش اسلامی  و کاربردی کردن آن (رومیزی)
دانشجو:  خانم، مریم وجدانی

نام اثر:   نگاره بوستان سعدی، کاخ گلستان
دانشجو:  خانم، دنیز مختاری

 

 

نام اثر:  کاربردی کردن نقش نگاره بوستان سعدی، به عنوان رومیزی
دانشجو:  خانم، دنیز مختاری

تعداد بازديد : 55