گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/10/13 - 00:40
كد :61124

کتاب معماری تعاملی - ترجمه: سارا حمزه‌لو، الهام اسفندیاری‌فرد منتشر شد

کتاب «معماری تعاملی: دنیای تطبیق‌پذیر» منتشر شد.

نویسنده: مایکل فاکس

ترجمه: سارا حمزه‌لو، الهام اسفندیاری‌فرد

طراح گرافیک: شقایق مهرزاد

انتشارات کتابکده کسری

معماري تعاملي نحوهي ادغام و مذاکرهي طراحي معماري با فناوری ديجيتال است که موقعيتي منحصر به فرد براي تغيير نقش طراح است. اين نقش کمتر در ايجاد يک طرح نهايي و بيشتر در زمينهي تجزيه و تحليلی خواهد بود که هم ساختمان را شامل می‌شود و هم محيطهايي که براي پاسخ، انطباق، تغيير و تحقق بخشيدن به زندگي طراحي شدهاند. اکنون مفهوم تعامل ديگر محدود به رابطه ی انسان با يک شي، محيط يا ساختمان نيست، بلکه مي‌تواند به عنوان بخشي از اکوسيستم بزرگتر شامل اشياء، محيطها و ساختمانهايي باشد که به طور مستقل با هم در تعامل‌اند.
این کتاب با تشریح پروژههایي پيشگامی از  سراسر جهان، تعامل را تعريف ميکند و نشان ميدهد که ساختارها چگونه ميتوانند اطلاعات را پردازش کنند، مشاهدات انجام دهند، از ابزارهايي براي ترجمه‌ي سيستمهاي طبيعي استفاده کنند و محيطهاي يکپارچه از مجسمههاي پاسخگو تا بزرگراههاي هوشمند، فضاهاي پويا، نماهاي کينتيک و ساختمان‌هاي تطبيقپذير را ايجاد کنند.  
ترجمهي این کتاب به زبان فارسي، با اين هدف انجام شد که جزئي کوچک از نياز جامعهي معماران ايران را به متون اصيل معماري تعاملي برآورده نمايد، چرا که چنين پروژههايي به بخشي اجتناب‌ناپذير از چگونگي ساختن ساختمانها در آينده تبديل ميشوند.
اطلاعات بیشتر در مورد کتاب را می توانید از طریق صفحه‌ی اینستاگرام و سایت  "انتشارات کتابکده کسری" دریافت کنید:    
@kasrapublishing 
www.kasrapublishing.ir

 

تعداد بازديد : 58