گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/07/16 - 10:04
كد :61077

نحوه ارائه پایان نامه کارشناسی معماری ترم 982

نحوه ارائه پایان نامه کارشناسی معماری ترم 982 بصورت مجازی به شرح زیر است :


پس از تایید استاد راهنما مبنی بر آماده تحویل بودن پروژه پایان نامه دانشجو، شیت A3 معرفی شده در
فرم دال همراه با کارنامه توسط دانشجو آماده شده و برای استاد راهنما دربازه زمانی شنبه 19 مهرماه تا
پنجشنبه 24 مهرماه
ارسال میشود،پس تائید اساتید راهنما ،اساتید محترم لیست اسامی دانشجویان و فایل
شیت و کارنامه آنها را برای گروه مربوطه ارسال می نمایند . همچنین دانشجویان نیازی به دریافت امضاهای
مربوط به * فرم دال * ندارند و این ترم الزامی به ارائه ماکت نیست و دانشجو میتواند مدل سه بعدی را
بجای ماکت ارائه دهد .


تاریخ تحویل فایل های نهایی پایان نامه به استاد راهنما يکشنبه 27 مهر ماه خواهد بود که پس از
دریافت توسط اساتید راهنما و ارزشیابی ایشان، برای گروه ارسال خواهند شد تا در نهایت نمرات پایان نامه
از طریق گروه در کارنامه دانشجویان ثبت گردد.

دانشجویان در تاریخ تعیین شده سه عنوان شیت نام برده شده را برای اساتید راهنما ارسال خواهند کرد :


شیت مبانی نظری و تحلیل سایت،
شیت نمونه های موردی،
شيت (هاي -) طراحي

تعداد بازديد : 178