گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/07/08 - 10:35
كد :61076

اطلاعيه مهم مالي

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویانی که شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 خود را بدون چک تقسیط نموده اند می رساند ، سر رسسید اولین قسط شهریه تاریخ 10/07/1399 می باشد .

خواهشمند است با توجه به جدول ذیل نسبت به ایفای تعهد خود اقدام نمایید.

مبلغ قسط

رشته و مقطع

ردیف

3.500.000 ریال

کارشناسی مهندسی شهرسازی

1

5.000.000 ریال

کارشناسی ارشد رشته های : فناوری معماری بیونیک،فناوری معماری دیجیتال ، مهندسی معماری منظر ، مهندسی معماری، مهندسی معماری اسلامی ، معماری و انرژی

2

6.000.000 ریال

کارشناسی ارشد مطالعات معماری

3

تعداد بازديد : 284