گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/07/02 - 12:19
كد :61075

اطلاعيه مهم آموزش

دانشجویان متخلف:
دانشجویان ذیل بدلیل تخلف در انتخاب واحد هرچه سریعتر جهت اصلاح آن با واحد آموزش تماس حاصل نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد آموزش ایشان حذف خواهد شد و مسئولیت مالی و آموزشی آن بعهده دانشجوست.


1-آیلار زارع خوش چهره
2-زهرا ترابی
3-زهرا حدادی
4-سیده هاجر باب
5-عاطفه رضائی تیرآبادی

 

تعداد بازديد : 298