گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/05/07 - 15:22
كد :61054

لينک آموزشي ترويج فرهنگ ازدواج

با توجه به فرا رسيدن هفته ازدواج " يکم تا هفتم " مرداد ماه سال 1399 و بزرگداشت اين ايام به عنوان فرصتي مناسب در جهت ترويج فرهنگ ازدواج، فرزند آوري و حفظ ارتقاء سلامت خانواده هاي جوان لينک آموزشي ذيل که توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان البرز تهيه گرديده است با رويکرد معيارهاي همسر گزيني مناسب و ازدواج سالم جهت آموزش شما عزيران  ارائه مي گردد.

 

تعداد بازديد : 339