گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/04/29 - 09:02
كد :61049

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد معماري


بدينوسيله به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد معماري كه قصد دفاع از پايان نامه خود در شهريور ماه سال جاري را دارند مي رساند،دانشجويان فوق الذكر تا تاريخ 99/05/30 فرصت دارند تا يك نسخه از پايان نامه ،همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه و فرم د تكميل شده خود را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش (خانم يوسفي) تحويل دهند.لازم به ذكر است تاريخ اعلام شده به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد

تعداد بازديد : 225