گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/04/09 - 17:06
كد :61039

اطلاعیه مهم واحد آموزش

📌اطلاعیه واحد آموزش 📌
 

❌❌❌رعایت کلیه دستور العمل های وزارت بهداشت به شرح زیر جهت امتحانات حضوری دانشجویان در دانشگاه الزامى است :

١-تمامی پروتکل‌های بهداشتی مانند ضدعفونی نمودن تجهیزات، وسایل و قسمت‌‏های مورد استفاده قبل و بعد از حضور دانشجویان رعایت خواهد شد.

٢-همراه داشتن ملزومات بهداشتی مانند ماسک توسط دانشجویان و اساتيد الزامی است.

٣-تب‏‌سنجی دانشجویان و اساتید پیش از ورود به دانشگاه انجام خواهد گرفت.

۴- دانشجویان می بایست فاصله گذاری اجتماعی در محیط دانشگاه را رعایت نموده و از هر گونه تجمع خودداری فرمایند.

۵- دانشجویان موظف اند طبق زمان بندی کارت امتحانات برای امتحانات حضوری در دانشگاه حضور داشته و برای امتحانات مجازی با استاد خود در ارتباط باشند.

با آرزوی *سلامتی* برای اساتید و دانشجویان

تعداد بازديد : 242