گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/03/31 - 09:54
كد :61037

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداري

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداري که با آقاي دکتر اسکندري و خانم دکتر اورجعلي زاده واحد کارآموزي و پروژه را اخذ کرده اند مي رساند:

جهت تکميل فرم ها و گرفتن تاييديه محل کارآموزي روز پنج شنبه مورخ 99/04/05 از ساعت 9:00 الي 11:00 به دانشگاه نزد اساتيد فوق الذکر مراجعه نماييد.

تعداد بازديد : 183