گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/03/17 - 15:21
كد :61034

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

قابل توجه دانشجويان تربيت بدني كه در ترم جاري(٩٨٢) واحد كارآموزي را با استاد رمضانخاني اخذ نموده اند مي رساند ،جهت تاييديه محل كارآموزي  در روز دوشنبه مورخ١٣٩٩/٣/١٩ساعت ٩ الي ١١ به دانشگاه مراجعه نمايند

تعداد بازديد : 148