گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/03/17 - 15:19
كد :61033

قابل توجه دانشجویان طراحی پارچه و نقاشی

قابل توجه دانشجويان طراحي پارچه و نقاشي كه در ترم جاري(٩٨٢) واحد كارآموزي را با استاد رشونداخذ نموده اند مي رساند ،جهت تاييديه محل كارآموزي  در روز دوشنبه مورخ١٣٩٩/٣/١٩ساعت ٩ الي ١٠:٣٠به دانشگاه مراجعه نمايند

تعداد بازديد : 151