گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/03/12 - 13:42
كد :61030

اطلاعيه کارآموزي گروه نقشه کشي معماري

«باسمه تعالی»

قابل توجه دانشجویان کاردانی نقشه­ کشی معماری که در ترم 982 واحد کارآموزی را اخذ و یا تمدید نموده ­اند؛ بدین وسیله اعلام می­ گردد که لازم است تا تاریخ شنبه 17 خرداد 99، نسبت به هماهنگی با استاد راهنما و تکمیل فرم ثبت نام کارآموزی اقدام نموده و جهت امضاء فرم­ها توسط مسئولین مربوطه، در روز و ساعت تعیین شده حضوراً به دانشگاه مراجعه فرمایند:

 

نام استاد

روز و ساعت مراجعه

مرجع پاسخگوئی

خانم مهندس سهیلا سلطانی

شنبه – 17/03/1399 – ساعت 14:00 الی 15:00

استاد راهنما

خانم مهندس ندا خلیلی

شنبه – 17/03/1399 – ساعت 14:00 الی 15:00

مدیر گروه (به نمایندگی)

خانم مهندس سارا سلیمانی آغچه

شنبه – 17/03/1399 – ساعت 14:00 الی 15:00

مدیر گروه (به نمایندگی)

تعداد بازديد : 114