گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/03/12 - 13:39
كد :61029

اطلاعيه کارآموزي گروه ارتباط تصويري - استاد شيخي

قابل توجه دانشجويان ارتباط تصويري كه در ترم جاري(٩٨٢) واحد كارآموزي را با استاد شيخي و استاد اسلام دوست اخذ نموده اند مي رساند ،جهت تاييديه محل كارآموزي در روز يكشنبه مورخ ٩٩/٣/١٨ ساعت ١٢:٣٠ به دانشگاه مراجعه نماييد.

تعداد بازديد : 201