گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/02/14 - 12:48
كد :61020

وبینار "پاراگراف نویسی به انگلیسی"

وبینار "پاراگراف نویسی به انگلیسی"
روز 18 اردیبهشت(پنج شنبه)، ساعت 17:00
جهت ثبت نام:   ۰۹۰۳۲۶۸۵۴۶۹
اینستاگرام: paramount.english@

تعداد بازديد : 362