گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/02/14 - 12:48
كد :61020

وبینار "پاراگراف نویسی به انگلیسی"

وبینار "پاراگراف نویسی به انگلیسی"
روز 18 اردیبهشت(پنج شنبه)، ساعت 17:00
جهت ثبت نام:   ۰۹۰۳۲۶۸۵۴۶۹
اینستاگرام: paramount.english@

تعداد بازديد : 167
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید