گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/01/19 - 22:40
كد :61002

اطلاعیه شماره ۶: زمان بندی کلاس های چهارشنبه مورخ 99/01/20

1.روانشناسی فیزیولوژیک(استاد رمضانخانی)
زمان شروع کلاس: 09:00
لینک کلاس (کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120453


2.فرآیند طراحی معماری (استاد اسفندیاری)
زمان شروع کلاس: 09:30
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c401047


3.اقتصادشهری(استاد عظیمی)
زمان شروع کلاس:  10:00
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c40020


4.مباحث اساسی در روانشناسی2 (استاد احمدی)
زمان شروع کلاس: 10:00
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120075


5.فیزیولوژی اعصاب(استاد رمضانخانی)
زمان شروع کلاس: 11:00
لینک کلاس (کد URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120451

 

6.مسکن(استاد قمری)
زمان شروع کلاس: 11:00
لینک کلاس(کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120105


7.زبان تخصصی معماری(استاد عظیمی)
زمان شروع کلاس: 11:30
لینک کلاس(کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c60026

 

8.روانشناسی تحولی(استاد احمدی)
زمان شروع کلاس: 12:00
لینک کلاس(کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120456


9.زبان فنی(استاد عظیمی)
زمان شروع کلاس: 13:00
لینک کلاس(کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120065


11.فارسی(استاد احمدپناه)
زمان شروع کلاس: 13:30
لینک کلاس(کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120038


11.ارزیابی اثرات توسعه(استاد عظیمی)
زمان شروع کلاس: 14:00
لینک کلاس(کدURL)
http://lms.rasam.ac.ir/c120010


12.رفتار سازمانی(استاد علوی)
زمان شروع کلاس: 14:00
لینک کلاس(کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120290

تعداد بازديد : 928
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید