گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/01/18 - 14:44
كد :61001

اطلاعیه شماره ۵:زمان بندی کلاسهای سه شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۹

1.مقررات معماری داخلی(استاد رحیم نیا)
زمان شروع کلاس: 09:00
لینک کلاس (کدURL):
http://lms.rasam.ac.ir/c120171

 

2.انسان طبیعت (استاد جهاندار)
زمان شروع کلاس: 09:30
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c401021

 

3.حقوق تجارت (استاد امیراقدم)
زمان شروع کلاس: 10:30
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c150079

 

4.بیان معماری3(استاد جهاندار)
زمان شروع کلاس: 13:00
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c401016

 

5.حسابداری شرکت۱(استاد آذر)
زمان شروع کلاس: 13:00
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c150085

 

 

 

تعداد بازديد : 957
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید