گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/01/17 - 21:41
كد :60999

اطلاعیه شماره 3: زمان بندی کلاسهای دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۸

1.مبانی راهنمایی و مشاوره (استاد احمدی)
زمان شروع کلاس: 9:00
لینک کلاس (کدURL):   

http://lms.rasam.ac.ir/c120475

 

2.آمار توصیفی (استاد فرزین)
زمان شروع کلاس: 10:00
لینک کلاس (URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c120083


3.حقوق تجارت-بازرگانی(استاد امیراقدم)
زمان شروع کلاس: 11:00 
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c110115

 

4.متون روانشناسی به انگلیسی2 (استاد فرزین) 
زمان شروع کلاس: 12:00
لینک کلاس (URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c120466

 


5.احکام کسب و کار(استاد امیراقدم)
زمان شروع کلاس: 13:30 
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c121011

 

6.روانشناسی تربیتی (استاد احمدی)
زمان شروع کلاس: 14:00
لینک کلاس (URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c120470


7.زبان خارجی( استاد یوسفی)
زمان شروع کلاس: 15:00 
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c20024

 

 

تعداد بازديد : 1215
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید