گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/12/20 - 14:48
كد :60993

آموزش مجازی از طریق سایت دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به شرایط حاضر، دانشگاه رسام در نظر دارد آموزش مجازی را از طریق سایت دانشگاه برقرار نماید.
دانشجویان گرامی میتوانند جهت دسترسی به فایل های مربوطه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.
مسیر دسترسی: سایت دانشگاه_آموزش_آموزش مجازی_گروه آموزشی

http://rasam.ac.ir/fa/amoozeshmajazi.aspx

تعداد بازديد : 1718