گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/12/20 - 11:53
كد :60992

اطلاعیه برگزاری کلاس های گروه معارف بصورت مجازی


کلیه دانشجویانی که در ترم جاری دروس گروه معارف را اخذ کرده اند موظف اند با ورود به سایت"مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان" و عضویت،نسبت به جبران جلسات حضوری لغو شده اقدام نمایند. ثبت نام و مطالعه و انجام تکالیف برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد.
واحد آموزش دانشگاه رسام

تعداد بازديد : 697