گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/12/12 - 21:05
كد :60991

اطلاعیه مهم

📢📢اطلاعیه مهم
به اطلاع همکاران و اعضای محترم هیئت علمی می رساند از تاریخ ۱۳ اسفند ساعت کاری دانشگاه ۸ لغایت ۱۳ می باشد.

تعداد بازديد : 454