گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/12/12 - 21:05
كد :60991

اطلاعیه مهم

📢📢اطلاعیه مهم
به اطلاع همکاران و اعضای محترم هیئت علمی می رساند از تاریخ ۱۳ اسفند ساعت کاری دانشگاه ۸ لغایت ۱۳ می باشد.

تعداد بازديد : 392
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید