گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/12/04 - 17:07
كد :60985

عدم برگزاری کلاس ها

📌اطلاعیه مهم
به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند کلیه کلاسها دانشگاه تا روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 برگزار نمی گردد.

تعداد بازديد : 943
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید