دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/11/10 - 12:24
كد :60964

فراخوان شرکت در مسابقات ورزشی محلات شهرداری کرج

فراخوان شرکت در مسابقات ورزشی محلات شهرداری کرج

بدینوسیله از علاقه مندان شرکت در مسابقات ورزشی  ( رشته های ذیل) دعوت می شود حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ  به واحدفرهنگی دانشگاه ( خانم احمدی ) مراجعه نمایند. 

رشته ورزشی طناب کشی ، زمان برگزاری مسابقه 14 بهمن ماه 

رشته والیبال ، زمان برگزاری مسابقه :20 بهمن ماه 

رشته تنیس روی میز ، زمان برگزاری مسابقه 13 بهمن

رشته دژبال ، زمان برگزاری مسابقه 17 بهمن ماه 

رشته ورزشی شنا ، زمان برگزاری مسابقه 16 بهمن ماه 

تعداد بازديد : 120