دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/10/19 - 10:34
كد :60951

امتحان تئوری تربیت بدنی

قابل توجه ان دسته از دانشجویانی که دروس تربیت بدنی را اخذ نموده اند:

به اطلاع می رساند، آن دسته از دانشجویانی که نتوانسته اند در امتحان تئوری درس تربیت بدنی شرکت نمایند

امتـــــــحان  تئــوری مجــــــدد مورخ 98/11/05 روز شنبه ساعت 9:00 برگزار می گردد.

تعداد بازديد : 90