دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/10/15 - 14:57
كد :60950

نحوه محاسبه شهریه متغییر

نحوه محاسبه شهریه متغیر

 

پس از وارد شدن به سامانه دانشجویی

از قسمت میزکار

و

مطابق شکل مراجعه کرده و از فیلد شهریه مبلغ دروسی که جهت اخذ برای ترم جدید ارائه شده با توجه به دروس انتخابی (طبق چارت) مبالغ شهریه را جمع کرده و شهریه متغییر بدست می آید.

 

 

                                                                 واحد فناوری اطلاعات

تعداد بازديد : 163