گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/09/09 - 14:27
كد :60890

اطلاعیه حذف اضطراری

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه زمان حذف اضطراری از تاریخ 98/09/23 لغایت 98/09/29 می باشد که دانشجویان می توانند در صورت نیاز به حذف اضطراری از طریق سامانه آموزشی در این بازه زمانی اقدام به حذف درس مورد نظر خود نمایند.
نکات مهم:
1. دانشجو می تواند صرفاً در بازه مذکور و  فقط یک درس نظری(تئوری) را حذف اضطراری نماید.
2. نبايد واحدهای باقیمانده پس از حذف اضطراري کمتراز 12واحد شود. در صورت عدم رعایت حداقل تعداد واحد در ترم ،کلیه دروس ترم دانشجو حذف می شود.
3. نبايد غیبت دانشجو در درس مورد نظر، بیشتر از سه جلسه باشد.


    واحد آموزش

تعداد بازديد : 162
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید