گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/08/30 - 11:45
كد :60882

برگزاری اولین دوره انتخابات انجمن علمی بین رشته ای مدیریت مالی و حسابداری

بدینوسیله به اطلاع می رساند  اولین دوره انتخابات انجمن علمی بین رشته ای مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه رسام در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 با مشارکت دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی این دو رشته با نظارت معاونت محترم دانشجویی  برگزار گردید . تعداد 12 نفر از دانشجویان این دو رشته ، در این انتخابات شرکت نموده اند .  و در نهایت پس از پایان انتخابات تعداد 5 نفر اول که بیشترین آرا را کسب نموده اند به عنوان اعضای اصلی و دو نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهند شد. 

 

تعداد بازديد : 166
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید