گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/08/19 - 10:42
كد :60868

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی کاربران با تحولات فناوری اطلاعات در دانشگاه رسام توسط آقای مهندس رضا کلهر

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی کاربران با تحولات فناوری اطلاعات در دانشگاه رسام توسط آقای مهندس رضا کلهر

تعداد بازديد : 182