گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/08/18 - 17:02
كد :60866

قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر (چهارمین جشنواره ملی ایثار )

قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر:

نظر به اینکه چهارمین جشنواره ملی ایثار با مشارکت وزارت خانه های: علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثار گران در اسفند ماه سال جاری برگزار می گردد، از کلیه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر تقاضا می شود ضمن مطالعه ی " دستورالعمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار سال 1398"در صورت احراز شرایط شرکت در جشنواره ، نسبت به تکمیل فرم های زیر و تحویل آن به واحد دانشجویی و فرهنگی ( خانم احمدی) اقدام نمایند. ضمنا آخرین مهلت تحویل فرم ها 98/09/14 می باشد.

فایل های پیوست:

1.دستورالعمل

2.تقاضا نامه

3.فرم شماره 2

تعداد بازديد : 128