دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 98/08/11 - 17:15
كد :60863

اطلاعیه عضویت در شورای مدیریت انجمن های علمی گروه " مدیریت و حسابداری" و گروه " معماری"

بدینوسیله از دانشجویان علاقه مند به عضویت در شورای مدیریت انجمن های علمی گروه " مدیریت و حسابداری" و گروه " معماری" دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 16 آبان ماه جهت نام نویسی به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (خانم احمدی) مراجعه نمایند.

ضمنا تاریخ برگزاری انتخابات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

شرایط عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی بر اساس آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد :

 

الف شرایط عمومی

داوطلبان بایستی تمامی موارد ذیل را دارا باشند:

1ـ اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2ـ عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل ‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و...

تبصره اعضای شورای مرکزی دیگر تشکل‌ها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و پذیرش آن می‌توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.

3ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

4ـ گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر تا پایان نیمسال دوم مقطع کارشناسی ارشد طبق زمانبندی برنامه‌ی آموزشی دانشکده

5داشتن حداقل معدل کل 15 آموزشی

 

ب شرایط اختصاصی

داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند :

1ـ معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتراز میانگین معدل  دانشجویان دانشکده در همان نیمسال نباشد.

2ـ داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تالیف یا ترجمه) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و ...

تبصره تأیید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیرگروه ذیربط انجام خواهد شد .

3ـ اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تأیید کارفرما یا مجری طرح

4ـ تالیف کتاب یا همکاری در تالیف یا ترجمه

5ـ داوطلب از دانشجویان استعداد‌های درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.

 

تعداد بازديد : 69