دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 98/08/11 - 15:44
كد :60862

بازدید از بخش ­های مختلف دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر عطاران عضو محترم هیات موسس و امنا به همراه سرکار خانم دکتر علمی معاونت اجرایی دانشگاه

بازدید از بخش ­های مختلف دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر عطاران عضو محترم هیات موسس و امنا به همراه سرکار خانم دکتر علمی معاونت اجرایی دانشگاه

تعداد بازديد : 119