گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 98/07/04 - 09:43
كد :60846

سرویس ایاب و ذهاب روز جمعه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند سرویس دانشگاه صبح روز جمعه مورخ 98/07/05 نیز جهت رفاه شما عزیزان برقرار می باشد.

تعداد بازديد : 225
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید