گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/06/04 - 09:49
كد :50826

ارايه پروژه دانشجويان رشته ارتباط تصويري زير نظر اساتيد هيات علمي گروه ارتباط تصويري (گرافيك)

 

ارايه پروژه دانشجويان رشته ارتباط تصويري زير نظر اساتيد هيات علمي

گروه ارتباط تصويري (گرافيك)
 

سرکار خانم مريم اسلام دوست
 

سرکار خانم دكترهانيه شيخي ناراني
 

سرکار خانم دكتر هانيه دلاوريان
 

سرکار خانم دكتر ملوسك رحيم زاده

 


 

 

تعداد بازديد : 389