دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/05/22 - 12:17
كد :50818

تاریخ تحویل پروژه نهایی گروه شهر سازی

قابل توجه دانشجویان گروه شهرسازی
تاریخ تحویل پروژه نهایی 1398/6/5 می باشد.  نحوه ارایه کار و ارسال آن با هماهنگی استاد مربوطه درس می باشد.

تعداد بازديد : 91