دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/05/14 - 15:16
كد :50811

برگزاری سومین جلسه شورای اجرایی دانشگاه رسام

برگزاری سومین جلسه شورای اجرایی دانشگاه رسام
سومین جلسه شورای اجرایی دانشگاه رسام در تاریخ 13/5/98 با حضور تمامی معاونین و مدیران دانشگاه در راستای رفع نیازمندیهای واحد های مختلف برگزار گردید.در این جلسه تمامی مقدمات لازم جهت آماده سازی فضای دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید مورد برنامه ریزی و تصمیم گیری قرار گرفت.
 

 

تعداد بازديد : 100