دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/04/12 - 11:26
كد :50801

زمان تحویل پروژه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که در ترم دوم سال تحصیلی 98-97   پروژه اخذ نموده اند، زمان تحویل پروژه آنها به شرح ذیل می باشد:

 

نام استاد

تاریخ

ساعت

استاد نیکخواه بهرامی (گروه حسابداری)

23/4/1398

ساعت 11

استاد نقدی بهار (گروه حسابداری)

24/4/1398

ساعت 10

استاد رام روز (گروه حسابداری)

22/4/1398

ساعت 10

استاد اورجعلی زاده (گروه حسابداری)

24/4/1398

ساعت 10

گروه ارتباط تصویری

کاردانی 23/4/1398

ساعت 11

گروه ارتباط تصویری

 

کارشناسی 3/6/1398

ساعت 11

گروه هنرهای تجسمی (نقاشی و طراحی پارچه)

2/5/1398

ساعت 10

گروه معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

30/5/1398

ساعت 9

31/5/1398

ساعت 9

گروه شهرسازی

26/5/1398

ساعت 11

تعداد بازديد : 201