دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/03/23 - 11:38
كد :50795

فراخوان عضویت در کانون فرهنگی دانشگاه

بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به عضویت در کانون فرهنگی موسسه تقاضا میشود در اسرع وقت به واحد دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.
معاونت دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازديد : 141