گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/03/23 - 11:38
كد :50795

فراخوان عضویت در کانون فرهنگی دانشگاه

بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به عضویت در کانون فرهنگی موسسه تقاضا میشود در اسرع وقت به واحد دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.
معاونت دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازديد : 257
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید