دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/10/17 - 08:30
كد :50740

تمدید زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان بنا به درخواست مکرر دانشجویان

بنا به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید زمان ممهور کردن کارت ورود به جلسه امتحان، دانشجویان محترم می توانند از تاریخ 17/10/97 الی 20/10/97 کارت ورود به جلسه امتحان خود را با مراجعه به واحد مالی ممهور نمایند.

لازم به ذکر است گزینه کارت آزمون در پورتال دانشجو فقط و فقط در تاریخ مذکور وجود دارد، و مهر کردن کارت دانشجویان در روزهای برگزاری امتحانات به هیچ وجه امکانپذیر نمیباشد.

از آنجاییکه ارائه کارت ورود به جلسه با مهر واحد مالی، جهت شرکت در امتحان ضروری میباشد، لذا کلیه عواقب مالی و آموزشی ناشی از نداشتن کارت مذکور به عهده شخص دانشجو است.

تعداد بازديد : 251