گروه خبري : اخبار دانشگاه سمینار
تاريخ انتشار : 1397/10/05 - 09:20
كد :50736

گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رسام برگزار می کند: کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار سپیدار

كنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در سازمان ها و موسسات اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. تجربيات موجود نشانگر آن است كه موفقيت چنين سازمان هايي را مي بايد تا حدي مرهون مديريت شايسته وجوه نقد آنها دانست كه زمينه هاي لازم را براي پرداخت هاي برنامه ريزي شده فراهم كرده است.

كنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در سازمان ها و موسسات اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. تجربيات موجود نشانگر آن است كه موفقيت چنين سازمان هايي را مي بايد تا حدي مرهون مديريت شايسته وجوه نقد آنها دانست كه زمينه هاي لازم را براي پرداخت هاي برنامه ريزي شده فراهم كرده است. نرم افزار سپيدار سيستم، به عنوان یکی از برجسته ترین نرم افزارهای مالی موجود، تسهيلات و امكانات لازم را براي مديريت بهينه وجوه نقد و كنترل وضعيت نقدينگي موسسات و سازمان هاي اقتصادي فراهم می کند. در این کارگاه آموزشی با تدریس جناب آقای کیومرث عدل بخش مختصص در حوزه مدیریت مالی، مباحث مرتبط با این نرم افزار در دو حیطه مجزا به شرح زیر مطرح خواهد گردید:

الف) دریافت و پرداخت:

 • تنظیمات دریافت و پرداخت
 • مقدمه عملیات بانکی
 • معرفی صندوق
 • معرفی حساب بانکی
 • دسته چک
 • دستگاه کارتخوان
 • رسید دریافت
 • اعلامیه پرداخت
 • صورتحساب بانکی
 • صورت معایرت بانکی
 • جستجوی چک
 • مرور عملیات بانکی

ب) حسابداری:

 • تنظیمات حسابداری
 • درختواره حسابها
 • سند حسابداری
 • تبدیل استناد موقت به دایم
 • صدور سند کل
 • گزارش دفاتر
 • گزارش ترازها
 • مرور حسابها
 • اطلاعیه آموزش
 • اطلاعیه امور کلاس ها
 • اطلاعیه مالی
 • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
 • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید