گروه خبري : اخبار دانشگاه سمینار
تاريخ انتشار : 1397/09/27 - 08:14
كد :50729

گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رسام به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند: "کارگاه آموزش کاربردی حسابداری ویژه بازار کار"

دانش حسابداری گستره وسیعی از فعالیت های مالی یک سازمان را در بر می گیرد. فرایندهایی چون جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل‌ها و مدل های خاصنمونه هایی از این فعالیت های گسترده می باشند.

دانش حسابداری گستره وسیعی از فعالیت های مالی یک سازمان را در بر می گیرد. فرایندهایی چون جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل‌ها و مدل های خاصنمونه هایی از این فعالیت های گسترده می باشند. نظر به اهمیت روزافزون جایگاه حسابداری در بازار کار، این کارگاه آموزشی بر آن است تا با طرح سرفصل­هایی در خصوص تکمیل اظهارنامه مالیاتی، گزارش معاملات فصلی و حسابداری حقوق و دستمزد دانش مورد نیاز برای کاربرد حسابداری را در بازار کار در اختیار مخاطبین خود قرار دهد. شرکت در این کارگاه آموزشی ارزنده را با تدریس جناب آقای مهدی بهاری متخصص در حوزه مدیرت مالی، به تمامی دانشجویان رشته های مدیریت مالی و حسابداری توصیه می کنیم.

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید