گروه خبري : اخبار دانشگاه سمینار
تاريخ انتشار : 1397/09/26 - 15:39
كد :50728

گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی رسام برگزار می کند: نمایشگاه "طراحی شهری تقاطع"

در این نمایشگاه با تاکید بر اهدافی چون آشنایی با نحوه شناخت وضع موجود، تحلیل وضعیت، تاکید بر جنبه های کیفی و زیباشناسانه، ارائه پیشنهادات راهبردی و ... آثاری از دانشجویان که به صورت شیت­های 50 در 70 ترسیم شده، ارائه شده است.

فرایند نوین طراحی شهری بیش از آنکه به روش هایی مشابه با معماری کلان، دست به طراحی فاز 2 و تعیین تکلیف قطعی بافت شهری بزند، بر هدایت کنترل توسعه و تعیین چارچوب و محدوده های طراحی تاکید دارد.  در این نمایشگاه با تاکید بر اهدافی چون آشنایی با نحوه شناخت وضع موجود، تحلیل وضعیت، تاکید بر جنبه های کیفی و زیباشناسانه، ارائه پیشنهادات راهبردی و ... آثاری از دانشجویان که به صورت شیت­های 50 در 70 ترسیم شده، ارائه شده است.

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید