دسترسی سریع
گروه خبري : اخبار دانشگاه سمینار
تاريخ انتشار : 1397/09/24 - 09:18
كد :50726

معاونت پژوهشی دانشگاه رسام به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند: "نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان و اساتید"

نظر به اهمیت و جایگاه امر پژوهش و نوآوری و در راستای آشناسازی هرچه بیشتر دانشجویان با فضای پژوهشی و نوآورانه مرتبط با رشته تخصصی خود، هفته پژوهش فرصتی ارزنده جهت تعامل و تبادل ایده¬ها، نظرات و ارائه دستاوردها فراهم می سازد.

نظر به اهمیت و جایگاه امر پژوهش و نوآوری و در راستای آشناسازی هرچه بیشتر دانشجویان با فضای پژوهشی و نوآورانه مرتبط با رشته تخصصی خود، هفته پژوهش فرصتی ارزنده جهت تعامل و تبادل ایده­ها، نظرات و ارائه دستاوردها فراهم می سازد. موسسه آموزش عالی رسام مفتخر است به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش نمایشگاهی جهت ارائه دستاوردهای اساتید و دانشجویان گرامی برگزار گرداند. در این نمایشگاه مجموعه­ای از آثار پژوهشی و هنری ارزنده اساتید و دانشجویان گرامی ارائه شده است. مقدم تمامی بازدیدکنندگان محترم را از این نمایشگاه گرامی می داریم.