گروه خبري : اخبار دانشگاه سمینار
تاريخ انتشار : 1397/09/19 - 14:38
كد :50722

اولین همایش تخصصی شهر زیست پذیر با مدیریت پسماند شهروندمدار

شهر زیست پذیر که از بحث های نوین شهرسازی امروز است، به تعبیری به شهری اطلاق می‌شود که مانند یک موجود زندۀ سالم و طبیعی، فرمانروا و فرمان‌پذیر است.

انسان برای ادامۀ حیات، با طبیعت از یکسو و با جامعه از سوی دیگر در ارتباط همیشگی است؛ به‌طوری که بی‌نیاز از این دو، سرگردان و بی‌هدف سپری خواهد کرد. این تعامل در شرایطی که سازنده باشد و به آنچه مثل گذشته تا امروز قرار است در اختیار نسل های آینده قرار گیرد آسیب نرساند و از توانایی های آنها نکاهد، آنگاه می توان بر آن «زیستن» یا «زندگی انسانی» نام نهاد.

شهر زیست پذیر که از بحث های نوین شهرسازی امروز است، به تعبیری به شهری اطلاق می‌شود که مانند یک موجود زندۀ سالم و طبیعی، فرمانروا و فرمان پذیر است. همایش شهر زیست پذیر با مدیریت پسماند شهروند مدار با سخنرانی خانم دکتر نصیبه قمری، آقای دکتر مهدی اکبری فامیله، آقای دکتر منصور سلیمانی، خانم دکتر آزاده عظیمی و خانم دکتر ریما امیر اقدم به ارائه مباحثی همچون مشارکت شهروندی، برندسازی شهری، سبک زندگی شهری، تحلیل مفهوم شهر زیست پذیر و در نهایت چالش های حقوقی قانون مدیریت پسماند می پردازد. شرکت در این همایش ارزنده به تمامی شهروندان و بخصوص اساتید و دانشجویان شهرسازی و مدیریت شهری توصیه می گردد.

 

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید