دسترسی سریع
گروه خبري : خبر تیتر 2
تاريخ انتشار : 1397/09/17 - 15:00
كد :50720

سلسله سخنرانی های گروه معماری دانشگاه رسام به مناسبت هفته پژوهش تکنولوژی های جدید در عرصه پرزانته معماری

حضور فناوری های دیجیتالی در جامعه جز جدایی ناپذیر از زندگی امروز است، به نحوی که امروزه ما  علاوه  بر جهان واقعی در جهانی دیجیتال نیز به سر می بریم. در این میان واقعیت مجازی و فضای سایبر مولفه هایی هستند که با ظهور فناوری های دیجیتال به سرعت وارد عرصه معماری شده اند و مفاهیم جدید خود را به این عرصه وارد نمودند. امکانات و فرصت های بیشماری را میتوان در واقعیت مجازی جستجو نمود مانند: امکان تغییر در درک ما در ارتباط با فضا و فضامندی، تجربه حضور و یا اصلاح  فضای معماری پیش از ساخته شدن، بازدید از فضاهایی که به دلایلی امکان حضور فیزیکی در آنها میسر نیست و ... . سخنرانی معرفی شده در پی آن است که مفهوم واقعیت مجازی در عرصه معماری را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و تأثیر آن را در شاخه های مختلف معماری اعم از مباحث تئوری و عملی تبیین نماید.