گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/09/17 - 14:56
كد :50719

سلسله سخنرانی های گروه معماری دانشگاه رسام به مناسبت هفته پژوهش رویکردهای حفاظت از میراث معماری مدرن در ایران

جهت درک و تجسم بهتر دانشجویان رشته معماری از درس آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی این سمینار با ارائه توضیحاتی در مورد شناخت پی در بناهای سنتی و  تاریخی ایران، رویکرد حفاظت از میراث معماری مدرن و به عنوان نمونه موردی حفاظت مرمتی از هتل آبعلی و همچنین آشنایی با مراحل و روند مرمت مسجد امام خمینی در تهران برگزار خواهد شد. همچنین در پایان، جلسه پرسش و پاسخی در مورد مباحث مطرح شده با همراهی سخنرانان برقرار خواهد بود.

تعداد بازديد : 388
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید