دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/09/06 - 10:42
كد :50715

سلسله کارگاههای آموزشی دانشگاه رسام به مناسبت هفته پژوهش بزرگترین رویداد پژوهشی سال "کارگاه تخصصی اخلاق حرفه ای با نگاه ویژه به حوزه وکالت"

کارگاه اخلاق حرفه ای به دلیل طرح اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار با نگاه ویژه به حوزه وکالت که از مشاغل مرتبط با رشته حقوق و علوم قضائی است، برگزار می گردد.  هدف از این کارگاه آموزشی اثرگذاری و موفقیت بیشتر در محیط کار و هم چنین امکان هم اندیشی با شرکت کنندگان در کارگاه می باشد. محورهای قابل طرح در این کارگاه با تدریس خانم دکتر ریما امیراقدم، دکتری حقوق خصوصی، به شرح ذیل خواهد بود:

  • اصول اخلاق حرفه ای مانند مسئولیت پذیری، قابل اعتماد بودن، صداقت و غیره
  • لزوم رعایت اصول اخلاقی در محیط کار
  • اهمیت اخلاق حرفه ای در مشاغلی مانند وکالت
  • اخلاق حرفه ای وکالت و ویژگی های رفتاری وکیل

تعداد بازديد : 333